Punë të hapura » HR Manager (Female)

HR Manager (Female)

Te Tjera

Përshkrimi i punës

”HR Partners” kompani e specializuar për shërbime të rekrutimit për Burimet Njerëzore, është duke kërkuar për një klient nderkombëtare, për zyren në Prishtine, rekrutimin e stafit për poziten: HR Manager (Female)

Job Discription

Responsibility:
 • Recruit, select and evaluate applicants. Conducting interviews with candidates.
 • Testing candidates in German, English and Albanian languages
 • Planning of personnel needs for the near future and in the future, the creation of a reserve of employees, as well as the operational search for the necessary specialists
 • Knowledge of labor laws, the basics of business communication, work with documents and competent both oral and written language.
 • Drafting and execution of employment contracts, the formation and accounting of personal affairs of employees.
 • Develops programs for staff development, business career planning, training and staff development, as well as in assessing the effectiveness of training.
 • Organization of internship programs, training, advanced training, certification of employees, organization and conduct of training and social programs.
 • Takes part in the work on the adaptation of newly employed workers to production activities.
 • Development of motivational programs for company employees, finding an individual approach to them.
 • Monitoring compliance with the internal rules of the company, taking part in the resolution of labor disputes and disputes.
Requirements:
 • Proven working experience as HR manager or other HR executive minimum 3 year
 • People oriented and results driven
 • Demonstrable experience with human resources metrics
 • Knowledge of HR systems and databases
 • Ability to architect strategy along with leadership skills
 • Excellent active listening, negotiation and presentation skills
 • Competence to build and effectively manage interpersonal relationships at all levels of the company
 • knowledge of German, English and Albanian languages
 • depth knowledge of labor law
 • age above 35
SalaryTotal from 800 – 1200 euro (net) (70% salary and 30% bonus)Bonus
 • corporate phone
 • medical insurance (after 3 months of the test line)
HR Partners (Pjese e Portal Pune) është kompani e specializuar e shërbimeve të rekrutimit për Burimet Njerëzore. Misioni ynë është të menaxhojë talentin për rritje të qëndrueshme, me qëllim të ndërtimit të marrëdhënieve të afërta me vlera të qëndrueshme. Ne synojmë të sigurojmë, mbajmë dhe radhisim talentin kundrejt qëllimeve strategjike të klientëve tanë, derisa mbështesim kandidatët individualë për të aktualizuar potencialin e tyre, për të menaxhuar aspiratat e tyre dhe arritur aspiratat e tyre të karrierës. Mbajtja dhe përkushtimi i klientëve është fokus i praktikës sonë.

Kërkesa për punë

HR Partners (Pjese e Portal Pune) është kompani e specializuar e shërbimeve të rekrutimit për Burimet Njerëzore. Misioni ynë është të menaxhojë talentin për rritje të qëndrueshme, me qëllim të ndërtimit të marrëdhënieve të afërta me vlera të qëndrueshme. Ne synojmë të sigurojmë, mbajmë dhe radhisim talentin kundrejt qëllimeve strategjike të klientëve tanë, derisa mbështesim kandidatët individualë për të aktualizuar potencialin e tyre, për të menaxhuar aspiratat e tyre dhe arritur aspiratat e tyre të karrierës. Mbajtja dhe përkushtimi i klientëve është fokus i praktikës sonë.