Punë të hapura » Kuzhinier/e (GJK)

Kuzhinier/e (GJK)

Hoteleri

Përshkrimi i punës


  • Përgatit ushqimin duke perfshire menu tradicionale dhe nderkombetare;
  • Drejton dhe koordinon përgatitjen e ushqimit;
  • Investigon ankesat e klientëve;
  • Modifikon procedurat e punës ose proceset për të përmbushur afatet;
  • Inspekton objektet ose pajisjet në pajtueshmëri me rregullatoret respektive;
  • Detyra të tjera sipas nevojës.

Kërkesa për punë

  • Kerkohet pervoje e punes mbi 3 vjecare.
  • Punohet ne dy turne: 07:00 – 15:00 dhe 15:00 – 23:00.
  • Punohet 6 dite te javes.
  • Oret jashta orarit te rregullt paguhen shtese.