Punë të hapura » Ndihmes Kuzhinier/e (GJK)

Ndihmes Kuzhinier/e (GJK)

Hoteleri

Përshkrimi i punës

 • Ndihmon kuzhinierin/en ne kryerjen e detyrarave dhe përgjegjësive;
 • Ndihmon ne përgatitjen e ushqimit duke perfshire menu tradicionale dhe nderkombetare;
 • Drejton dhe koordinon përgatitjen e ushqimit;
 • Investigon ankesat e klientëve;
 • Modifikon procedurat e punës ose proceset për të përmbushur afatet;
 • inspekton objektet ose pajisjet në pajtueshmëri me rregullatoret respektive;
 • Detyra të tjera sipas nevojës.

Kërkesa për punë

 • Kerkohet pervoje e punes mbi 3 vjecare.
 • Punohet ne dy turne: 07:00 – 15:00 dhe 15:00 – 23:00.
 • Punohet 6 dite te javes.
 • Oret jashta orarit te rregullt paguhen shtese.