Punë të hapura » Shtëpiak (GJK)

Shtëpiak (GJK)

Hoteleri

Përshkrimi i punës

  • Kerkohet pervoje e punes;
  • Te jete i perkushtuar dhe te kete pergjegjesi ndaj punes;
  • Punohet ne dy turne: 07:00 – 15:00 dhe 15:00 – 23:00.

Kërkesa për punë

  • Punohet 6 dite te javes.
  • Oret jashta orarit te rregullt paguhen shtese.